Bloedprikken kan niet meer in Reduzum!

Voor het bloedprikken kunt u terecht in:


Grou:
Friesmastate, Oostergostraat 52 – 54
Op maandag van 10.00 – 10.30 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur
Wytgaerd:GHC ’t Kleaster, Kleaster 1
Op maandag en vrijdag van 8.00 – 8.30 uur
Woensdag van 10.00 – 10.30 uur
Wergea: Kerkbuurt 4
Dinsdags van 8.30 – 9.00 uur


Priklocatie Legedyk sluit

Doarpsbelang heeft in het begin van dit jaar afgesproken met de trombosedienst dat de priklocatie in Reduzum open blijft. Echter nu kregen wij bericht dat de locatie per 01-01-2018 gesloten wordt. Doarpsbelang heeft gevraagd wat de reden is en men vertelde dat er te weinig mensen komen om hun bloed te laten prikken. De kosten zijn te hoog voor het aantal te prikken personen. En men vindt dat de uitwijkmogelijkheden naar Grou en Wytgaard voldoende zijn voor deze regio. We hebben toen gevraagd hoe om te gaan met mensen die daar niet zelfstandig kunnen komen. Men vertelde dat deze mensen zich kunnen melden bij de trombosedienst, dan komen zij thuis prikken.
Wij vinden dit jammer want er gaat weer een voorziening verdwijnen uit Reduzum.