Werkgroep Focus


Focus is een werkgroep van de Protestantse Gemeenten van Reduzum en Raerd.
Contact:
Jelle Rollema, tel. 0515-521261, email: j.rollema@planet.nl
Reduzum: www.reduzum.com/Voorzieningen1/Kerk
Raerd: www.ruimgeloven.nl


In het winterprogramma van de werkgroep Focus van Reduzum en Raerd staat dit jaar het thema Identiteit centraal.

De films zijn te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en consumptie gratis.

In verband met rechten worden de titels van de films niet vermeld op de website. Meer weten over welke films er worden vertoond? Mail naar: Jelle Rollema, j.rollema@planet.nl en u krijgt via de mail het complete winterprogramma met informatie over de films toegestuurd.

De lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00—22.00 uur. Toegang en consumptie gratis, behalve bij de Laurentiuslezing (zie bij 16 maaar/20 april).

 

Film van betekenis.

Woensdagavond 15 januari, 19.30

Het lokaal, Reduzum. Iedereen welkom.

 

Focus-lezing:

De ontzuilde burger op zoek naar identiteit. Over de internet-bubbles als nieuwe verzuiling

door Edward van der Tuuk, docent filosofie en ethiek.

Maandagavond 10 februari in het dorpshuis te Raerd

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: gratis

 

Waar Verlichtings-filosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, moeten we misschien vaststellen dat de internet-informatie-revolutie vooral verwarring, onzekerheid, angst, tribalisme en polarisatie teweeg heeft gebracht. ‘Vertrouwen in de toekomst’ luidt de titel dat het regeerakkoord in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en animositeit die het publieke debat domineren. Deze gevoelens manifesteren zich in wantrouwen jegens politiek, media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij. Hoe herstellen we de dialoog?

Woensdagavond 4 maart (Reduzum)

19.30 uur: Film van betekenis

Maandagavond 16 maart of 20 april.

Laurentiuslezing

Door burgemeester Jannewietske de Vries

Plaats: Laurentiuskerk te Raerd. Tijd: 20.00 uur.

Toegang gratis voor de inwoners van Dearsum, Reduzum/Idaerd/Friens/Raerd/Poppenwier en leden van de Protestantse Gemeente Ingwert in Jirnsum. Overige bezoekers € 6 (incl. koffie en thee).

Woensdagavond 13 mei (Reduzum)                      

19.30 uur: Film van betekenis: Heartstone