Linepraatsjes

Oud papier

3 februari 2020

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Frjemde Buorlju

2 februari 2020

Antoinette en Frits wenje mei harren soan Peter yn in kreaze nijbouwyk. It hûs efter harren stiet al in skoftke te keap en de buorlju binne bliid as it hûs einliks ferkocht is. Mar as bliken docht dat de asosjale Harry, Chantal, Desi en Lisa de nije buorlju binne, is it al fluch dien mei de rêst. As dan ek noch harren goeie húsfreon Mario opdaagjen komt, wit elk: it wurdt noait wer sa’t it wie. Kommend wykein op é boppeseal fan Cafe bar de welp

Wie kent ze?

1 februari 2020

Deze foto kwam onlangs terecht in het Doarpsargyf.
De meeste namen zijn bekend, 4 niet. Hier zit een cirkel omheen.
Zijn er mensen die namen weten??
Ook is het jaartal niet bekend, wellicht weet iemand dat ook.

Doe en no

31 januari 2020

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is yn hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s, filmkes en ferhalen wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare is.

Gymnastiekvereniging bestuurloos

30 januari 2020

Met ingang van 1 juli a.s. is Gymnastiekvereniging Stânfries bestuurloos. Tot op heden is het niet gelukt om binnen de eigen gelederen de opvolging te regelen. De vereniging hoopt de (bestuurlijke) continuïteit en haar activiteiten te borgen met bestuurders van buiten de vereniging. Op dit moment is er Dance Fit, seniorengym, en word er getracht voor jeugdige inwoners om freerunning van de grond te krijgen.

Doarpskuier

29 januari 2020

In oantal jierren ferlyn hat de argyfgroep in boekje gearstalle mei foto's en allegear nijsgjirrichheden oer de histoarje fan it doarp. Oan de hân fan dit boekje sil Henk Korf dit foarjier mei in groepke intresearre minsken in slach om ‘e buorren.Wolle jim meirinne? Nim dan kontakt op mei Henk Korf

Efkes gjin iel mear

28 januari 2020

Sneon 1, freed 7, en sneon 8 febrewaris is de winkel fan Iel en mear ticht.
Se stean fanôf 14 febrewaris elke freed en sneon wer foar jo klear fan 10:00 oant 17:00 oere mei de lekkerste rikke iel, rikke salm en ......mear!

Leraren blijven bij de les

27 januari 2020

Het is u wellicht niet ontgaan dat er op 30 en 31 januari weer gestaakt wordt binnen het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Binnen het team van de TDS is de stakingsbehoefte gepeild en is tot de conclusie gekomen dat de leerkrachten dit keer geen gehoor gaan geven aan de stakingsoproep. De school is op 30 januari gewoon open. Op vrijdag 31 januari hebben de kinderen wel vrij i.v.m. een zorg dag.

Geluidsinstallatie stoelendans

26 januari 2020

De Sportstichting heeft samen met doarpsbelang geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie in de sportkantine. De commissie Lûd en Ljocht houdt zich nu alleen nog bezig met dorps- en buitenevenementen. De oude geluidsinstallatie kan nog een ronde mee en is aangeboden aan de ijsclub. Café de Welp heeft de geluidsinstallatie en de verantwoordelijkheid over het bedienen van deze installatie bij evenementen op de bovenzaal, overgenomen van Doarpsbelang.

Hatsjoe!

25 januari 2020

Vanaf begin januari zijn ze bij peuteropvang de Earste Wjukslach gestart met het thema 'HATSJOE!'. Er zijn heel wat pleisters geplakt deze weken. Zowel op papier als op de poppen en ook de juffen werden volgeplakt! Prachtig om te zien hoe sommige kinderen veranderen in dokters en patiënten. Bekijk de fotos op instagram

Aantal leden (energie) coöperatie:

275/550
Klik hier voor meer informatie


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.