Oud papier

Service Ynformaasje Punt  Omrin www.omrin.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 – 210 0 21

  • Jarig-Jan Boersma – Contactpersoon Friens
  • Tabe de Graaf – Contactpersoon Idaerd
  • Frederik van Dijk – Contactpersoon Reduzum

Oudpapier ophaalschema 2020

Woensdagavond, om de vier weken, wordt het oud papier opgehaald. Op alle vaders/moeders van schoolgaande kinderen wordt periodiek en ongevraagd een beroep gedaan om te helpen, zoals is afgesproken op een zakelijke ouderavond van enige jaren geleden. Wanneer het u niet past mag er natuurlijk onderling geruild worden. Dit hoeft u niet door te geven, maar wel zelf te onthouden.

In de Linepraat en op Reduzum.com wordt het rooster van de helpers vermeld. Van de opbrengst gaat 6/10 naar school, en de rest 4/10 komt ten goede aan de schoolbus. Mocht u ingedeeld zijn in het onderstaande schema dan wordt u verwacht op de aangegeven datum.

Helpers: Idaerd: 17:30 (begin Friesmawei), Friens: 18:00 (reed Boersma/ v.d. Meer) en

Reduzum : 18:40 (Blauwe Tent).

Bij voorbaat Dank voor uw inzet!

2020       Idaerd                    Friens                                 Reduzum
8-jan Frank en Sietse A. v.d. Meulen en J.J. Boersma R. Dijkstra C.A. Loonstra L. Zijlstra
5-feb Klaas H. en Siep K. Kamstra en P. Galama S. de Schiffart S. de Boer I. Vriesema
4-mrt Boele en Hoite E. Jonker en J. Miedema D. Anema E. Posthumus J.G. Jongstra
1-apr Yde en Arie T. Tigchelaar en A. van Balen R. Kersten A. Postma E. Wenselaar
29-apr Arie en Yde J. Koopmans en F.Pietersma Jan Bergsma A. Meckes J. Pebesma
27-mei Jaap en Tjipke R. v.d.Meulen en W. Janssen J. de Vreeze A. Zijlstra T.H. Brouwer
24-jun Tjipke en Jaap P.Galama en A. Bouwstra P. Alberda J. Dijkstra M. van der Schaaf
22jul Sietse en Gerrit A. v.d.Meulen en O.de Jong J.P. Boomsma S. van Balen F. Koopmans
19-aug Lolke en Tabe E. Jonker en A. van Balen E. Wapstra R. Wieling P. Brouwer
16-sep Siep en Boele J.J. Boersma  en K. Kamstra A. Brouwer P. Roorda R. van Dijk
14-okt Klaas de V. en Gerrit W. Janssen en J. Miedema W. de Boer E. van Dijk G. de Vor
11-nov Lolke en Joop T. Tigchelaar en J. Koopmans T. Velds R. Korf D. Kooistra
9-dec Tabe en Klaas de V. R. v.d.Meulen en A. Bouwstra E. Wieling Joast Bergsma B. van Dijk

Oud papier ophalen
Omdat het oud papier nu wordt opgehaald door een andere firma (OMRIN) zijn ook de regels veranderd. De auto haalt op woensdag een keer in de vier weken het papier van Idaerd, Friens en Reduzum op. Hij begint om 17.30 uur in Idaerd, is ongeveer om 18.00 uur in Friens (start is bij pad naar boerderij  Boersma en v.d.Meer) en om 18.30 uur bij de Blauwe Tent.Hij haalt het papier op van Blauwe Tent tot en met het Tolhek en van de Trije Romers tot de spoortunnel. Omdat er ’s avonds veel auto’s langs de straat staan wordt dit gedaan met een achterlader. Hierbij moeten de helpers de bakken aan de wagen hangen. Dat kan met twee tegelijk.

DAAROM : – Zet de bak met het handvat naar de weg (de helpers kunnen ze dan zo pakken). Zet de bakken bij elkaar (losse bakken kosten twee keer zoveel tijd). Stamp het papier niet vast in de bak (ze kunnen moeilijk geleegd worden).Verder zou het fijn zijn als men op de Jokse de bakken op de hoek van de straat zou willen zetten. De auto kan nauwelijks achteruit de straat indraaien. En als we nu ook nog afspreken dat we de bak pas laten legen als er behoorlijk wat in zit, dan kan de tijd die het legen kost worden teruggebracht tot twee à tweeëneenhalf uur. Zijn we om een uur of half tien weer thuis.

Wat niet veranderd is: Het ophalen van oud papier is een schoolactiviteit. Op alle vaders/moeders van schoolgaande kinderen wordt periodiek en ongevraagd een beroep gedaan om te helpen, zoals is afgesproken op een zakelijke ouderavond van enige jaren geleden. Wanneer het u niet past mag er natuurlijk onderling geruild worden. Dit hoeft u niet door te geven, maar wel zelf te onthouden. De helpers, die voor die maand op papier staan, krijgen kort van te voren een formulier met richtlijnen en op de avond zelf wordt hen bij de start een oranje hesje uitgereikt.