Linepraatsjes

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht!

11 februari 2020

Helaas heeft Tennisvereniging Stânfries nog geen aanmelding ontvangen of nieuwe kandidaten gevonden. We zijn wel nog steeds dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! Lijkt het jou leuk om in het bestuur van de tennisclub te zitten? Of wil je een keer kijken wat..lees meer

Logeerbed voor Catalanen

10 februari 2020

Van 10 tot en met 12 april 2020 wordt in Leeuwarden voor de tweede keer het IKF U19 Open European Korfball Championship gehouden. Net als voorgaande jaren komen er weer Catalaanse korfballers en korfbalsters naar Reduzum en hiervoor is Mid Fryslan druk op zoek naar logeeradressen. Voor opgave en informatie kan je contact opnemen met Afke Zijlstra via afke@kvmidfryslan.nl

Wurkgroepen oerlis

9 februari 2020

In goed draaiend Doarpsbelang tige wichtich. Tongersdei hat Doarpsbelang har jierliks oerlis mei de wurkgroepen. De wurkgroepen sille dizze jûn in taljochting jaan op de plannen. Wêr binne se mei dwaande, wat foar aktiviteiten wurde der organisearre en op hokker datum. .

Oude tennisrackets gezocht!

8 februari 2020

Voor de aankleding van het tennis paviljoen is de tennisvereniging op zoek naar oude tennisrackets. Heb jij nog een aantal liggen die je wel kwijt wil? Stuur dan een email naar TV Stânfries.

Doarpsbelang inloop halfuurtje

7 februari 2020

Doarpsbelang Reduzum heeft a.s maandag, 10 februari, weer haar maandelijkse ‘vrije inloop’ half uurtje, voorafgaand aan de bestuursvergadering. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering. Inloop is om 19.30, yn it Lokaal oan de Ayttawei

Inventarisatie oude interieurs

6 februari 2020

In Fryslân getuigen veel huizen en boerderijen van een rijke geschiedenis. Vaak is er alleen iets bekend over de buitenkant van deze woningen. Over hun binnenkant - het interieur- weten we maar weinig. Stichting Interieurs in Fryslân werkt aan een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs. Met als doel meer draagvlak te scheppen voor de bescherming en het behoud van d..lees meer

Donateursactie schoolbus

5 februari 2020

In 1936 is er door ouders uit de dorpen Friens en Idaerd een buskommisje opgericht die zorgt voor schoolvervoer van de kinderen uit deze dorpen naar Reduzum. Ouders en kinderen zijn heel blij met dit vervoer en met de inzet van de chauffeurs.
Door de stijgende brandstof kosten en onderhoud van de..lees meer

Karavaan van de Vriendschap

4 februari 2020

Reduzum kan binnenkort een hele bijzondere bezoeker verwachten. Simon Vuyk gaat op een bakfiets verschillende dorpen aan om vriendschap te zaaien. Met zijn project Karavaan van de Vriendschap 2020, kom..lees meer

Oud papier

3 februari 2020

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
A..lees meer

Frjemde Buorlju

2 februari 2020

Antoinette en Frits wenje mei harren soan Peter yn in kreaze nijbouwyk. It hûs efter harren stiet al in skoftke te keap en de buorlju binne bliid as it hûs einliks ferkocht is. Mar as bliken docht dat de asosjale Harry, Chantal, Desi en Lisa de nije buorlju binne, is it al fluch dien mei de rêst. As dan ek noch harren goeie húsfreon Mario opdaagjen komt, wit elk: it wurdt noait wer sa’t it wie. ..lees meer


Wo. 11 november

Do. 31 december
Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.