Linepraatsjes

previous arrow
next arrow
Slider

Title test

22 september 2020

Paragraaf test

Titel

18 september 2020

Paragraaf

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht!

11 februari 2020

Helaas heeft Tennisvereniging Stânfries nog geen aanmelding ontvangen of nieuwe kandidaten gevonden. We zijn wel nog steeds dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! Lijkt het jou leuk om in het bestuur van de tennisclub te zitten? Of wil je een keer kijken wat het eigenlijk precies inhoud, en of het iets voor je is? Laat het weten!

Logeerbed voor Catalanen

10 februari 2020

Van 10 tot en met 12 april 2020 wordt in Leeuwarden voor de tweede keer het IKF U19 Open European Korfball Championship gehouden. Net als voorgaande jaren komen er weer Catalaanse korfballers en korfbalsters naar Reduzum en hiervoor is Mid Fryslan druk op zoek naar logeeradressen. Voor opgave en informatie kan je contact opnemen met Afke Zijlstra via afke@kvmidfryslan.nl

Wurkgroepen oerlis

9 februari 2020

In goed draaiend Doarpsbelang tige wichtich. Tongersdei hat Doarpsbelang har jierliks oerlis mei de wurkgroepen. De wurkgroepen sille dizze jûn in taljochting jaan op de plannen. Wêr binne se mei dwaande, wat foar aktiviteiten wurde der organisearre en op hokker datum. .

Oude tennisrackets gezocht!

8 februari 2020

Voor de aankleding van het tennis paviljoen is de tennisvereniging op zoek naar oude tennisrackets. Heb jij nog een aantal liggen die je wel kwijt wil? Stuur dan een email naar TV Stânfries.

Doarpsbelang inloop halfuurtje

7 februari 2020

Doarpsbelang Reduzum heeft a.s maandag, 10 februari, weer haar maandelijkse ‘vrije inloop’ half uurtje, voorafgaand aan de bestuursvergadering. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering. Inloop is om 19.30, yn it Lokaal oan de Ayttawei

Inventarisatie oude interieurs

6 februari 2020

In Fryslân getuigen veel huizen en boerderijen van een rijke geschiedenis. Vaak is er alleen iets bekend over de buitenkant van deze woningen. Over hun binnenkant - het interieur- weten we maar weinig. Stichting Interieurs in Fryslân werkt aan een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs. Met als doel meer draagvlak te scheppen voor de bescherming en het behoud van dit type erfgoed. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!

Donateursactie schoolbus

5 februari 2020

In 1936 is er door ouders uit de dorpen Friens en Idaerd een buskommisje opgericht die zorgt voor schoolvervoer van de kinderen uit deze dorpen naar Reduzum. Ouders en kinderen zijn heel blij met dit vervoer en met de inzet van de chauffeurs.
Door de stijgende brandstof kosten en onderhoud van de bus is er meer financiële hulp nodig. Daarom is er in week 10, van 10 tot 15 februari een donateursactie.

Karavaan van de Vriendschap

4 februari 2020

Reduzum kan binnenkort een hele bijzondere bezoeker verwachten. Simon Vuyk gaat op een bakfiets verschillende dorpen aan om vriendschap te zaaien. Met zijn project Karavaan van de Vriendschap 2020, komt hij op 7 februari rond 11.30 bij de Trije doarpenskoalle aan. Simon komt dan graag met de inwoners van Reduzum in school praten, over eenzaamheid en vriendschap. Iedereen is daarbij welkom. Kom dan ook, om te praten en gezamenlijk te lunchen.

Aantal leden (energie) coöperatie:

275/550
Klik hier voor meer informatie


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.